Projekt

Strona www dla NGO

Program wsparcia technologicznego dla lokalnych organizacji pozarządowych – Program zakłada udostępnienie organizacjom pozarządowym systemu zarządzania treścią Kramework CMS, służącego do tworzenia i zarządzania stronami internetowymi oraz wdrożenie wsparcia merytorycznego w postaci praktycznej Bazy Wiedzy wspomagającej obecność i sprawne poruszanie się NGOs w internecie.

Specyfikacja projektu

Obszar zaangażowania
Rodzaj oczekiwanego wsparcia ,
Zasięg projektu
Strona informacyjna projektu https://www.kramework.com
Partnerzy projektu Kramework Usługi IT
Fundacja CSR Profit
Bezpośrednie rezultaty projektu 1. Udostępnienie organizacjom pozarządowym systemu zarządzania treścią Kramework CMS, służącego do tworzenia i zarządzania stronami internetowymi oraz wdrożenie wsparcia merytorycznego w postaci praktycznej Bazy Wiedzy wspomagającej obecność i sprawne poruszanie się NGOs w internecie. 2. Promocja ekologicznego podejścia do użytkowania sprzętu komputerowego oraz wdrażania efektywności energetycznej w organizacjach zgodnie z ideą Zielonego IT.
Długoterminowy wpływ projektu Zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych poprzez łatwy dostęp do systemu CMS i możliwość utworzenia strony internetowej organizacji bezpłatnie.