Profil podmiotu

Stowarzyszenie Zielona Góro Zacznij Biegać

Promocja zdrowego trybu życia poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej

Rodzaj podmiotu:
Obszar zaangażowania:
Zasięg działania:
Strona www: http://www.zgzb.pl
Osoba kontaktowa Karola Michalczak