Profil podmiotu

Stowarzyszenie Pomocy Szansa

Stowarzyszenie Pomocy Szansa

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, rehabilitacji społecznej, zawodowej, terapii, tworzenie miejsc pracy, Działalność na rzecz lokalnej społeczności. Prowadzenie placówek edukacyjnych, rehabilitacyjnych ( OREW, ZAZ, WTZ, ŚDS)

Rodzaj podmiotu:
Obszar zaangażowania:
Zasięg działania:
Strona www: http://www.spszansa.pl
Osoba kontaktowa Norbert Krzykawski
Tagi: , , , , , , , ,
Misja Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności.
Zrealizowane projekty Szczegółowy wykaz projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa znajduje na stronie www.spszansa.pl
Wdrożone standardy Obecnie wdrażamy 1. Nowe standardy, zasady, procedury BHP 2. Nowe standardy, zasady, procedury ochrony danych osobowych.
Sprawozdania z działalności Na stronie www.spszansa.pl