Profil podmiotu

Green Cross Poland

Green Cross Poland

Green Cross Poland to założony w 2010 r. przez Dominikę Kulczyk – Lubomirską polski oddział Green Cross International – trzeciej, co do wielkości, pozarządowej, globalnej organizacji ekologicznej, którą w 1993 r. założył Michaił Gorbaczow. Od 2008 r. przewodniczącym Rady Dyrektorów GCI jest Jan Kulczyk.
Celem organizacji stało się rozwijanie porozumienia pomiędzy sferą gospodarczą, społeczną oraz administracją rządową w zakresie ochrony środowiska. Odbywa się to poprzez realizowanie trzech kluczowych projektów:
• Green Economy – przekształcanie gospodarki w bardziej ekologiczną,
• Green Cities – modernizacja terenów zielonych w miastach i gminach,
• Clean Water – ochrona zasobów wodnych.
Nasze codzienne wybory i postawy kształtują w decydującym stopniu to, w jakim stanie znajdzie się w przyszłości nasza planeta, dlatego Green Cross Poland aktywnie wspiera działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce i na świecie. Warto zadbać o to, by następne pokolenia uczyły się od nas tworzenia gospodarki odpowiedzialnej za środowisko naturalne.

Rodzaj podmiotu:
Obszar zaangażowania: ,
Zasięg działania:
Strona www: http://greencrosspoland.org/
Osoba kontaktowa Dominika Brzezińska
Tagi: , ,
Misja Wspieranie ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionych działań, służących ochronie środowiska przyrodniczego człowieka w Polsce i na świecie.
Zrealizowane projekty Green Communities, Debaty Rzeczpospolitej, Zielone Inwestycje, Firma i Ekologia, Nasz Ogród Społeczny

Oferty współpracy