Profil podmiotu

Fundacja „Skrzydła Anioła”

Fundacja „Skrzydła Anioła”

Podstawową zasadą naszego działania jest otoczenie opieką chorych i ich rodzin – od momentu postawienia diagnozy, poprzez cały proces leczenia – dając im siłę do walki i wiarę w pokonanie choroby.
Pragniemy prowadzić grupy wsparcia, warsztaty z psychologiem, psychoonkologiem, wykłady poszerzające wiedzę na temat radzenia sobie w trudnych momentach życia, wspierać proces leczenia poprzez prozdrowotne działania- zmianę diety, ćwiczenia fizyczne, medytacje, oddychanie, fizykoterapię.
Chcemy również organizować imprezy zbliżające ludzi do trudnych tematów, podnoszące na duchu, wzbudzające optymizm.

Rodzaj podmiotu:
Obszar zaangażowania:
Zasięg działania:
Strona www: http://www.skrzydlaaniola.eu
Osoba kontaktowa Urszula Rawa