Profil podmiotu

Fundacja Crossroads

Fundacja Crossroads

Fundacja „Crossroads”
Wspierająca Dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i ich rodzin

W dniu 12.03. 2013 roku w Poznaniu została powołana do życia Fundacja „Crossroads”. Głównymi jej celami jest wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, ubogich, przebywających z różnych powodów w rodzinach zastępczych. To te dzieci są w szczególny sposób narażone na wykluczenie społeczne, od najmłodszych lat odczuwają iż stawiane są „ do kąta” o ile tak można to nazwać. Nie należy do rzadkości iż rówieśnicy z pełnych rodzin, gdzie bieda i alkohol, …, to tylko …. Otaczanie opieką samotne matki a nawet całe rodziny, które z powodu utraty pracy, czy … znalazły się nie tylko w kryzysowej sytuacji finansowej ale też socjalno-bytowej, co prowadzi do niechybnego wykluczenia społecznego. Fundacja działa również na rzecz rodzin niepełnych, głównie matek samotnie wychowujących dzieci spowodowane tym iż mąż, partner, odbywa karę pozbawienia wolności lub pozostawił rodzinę na łaskę losu oraz innych osób potrzebujących. Fundacja zajmuje się działalnością edukacyjną, oświatową, kulturalną, … na rzecz dzieci i młodzieży z wyżej wymienionych rodzin, organizując miedzy innymi kursy komputerowe, warsztaty plastyczne, koncerty, wycieczki, półkolonie, kolonie letnie i zimowe, wieczory z Mikołajem itp. Cyklicznie także, wraz ze sponsorami, fundujemy wyprawki szkolne i pomoc przedświąteczną potrzebującym rodzinom. O wszystkich działania informujemy na bieżąco na naszej stronie, jak również w serwisach internetowych, którymi Fundacja zarządza lub współpracuje.

Objęte statutem cele Fundacja realizuje poprzez współpracę z urzędami i instytucjami administracji publicznej, instytucjami kościelnymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą. Jedną ze stałych działań fundacji jest prowadzenie działalności gospodarczej, która wspieramy działania określone w celach statutowych Fundacji. Wypracowane zyski z prowadzonej działalności zgodnie ze Statutem Fundacji w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych. To m.in. dlatego, od około połowy 2014 roku Fundacja realizuje projekt pozwalający do uruchomienia działalność gospodarczą polegającą m.in. na uruchomieniu serwisów internetowych o różnej tematyce.

W swej działalności Fundacja stara się wykorzystywać zaangażowanie i potencjał wielu ludzi dobrej woli m.in. wolontariuszy jak i firm, instytucji. Z myślą o wszystkich ludziach dobrej woli Fundacja stworzyła w swej siedzibie „Klub Wolontariusza z sercem na dłoni”. Mając to na uwadze, wszystkich, którzy mają chęci i siły aby pomagać innym w szczególności dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym zapraszamy do Klubu, pamiętajmy przy tym wszyscy, że jak to zostało napisane; „więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu”

http://pomagamswiadomie.pl/wp-content/uploads/2015/03/slide4.jpg
Niestety z roku na rok liczba potrzebujących dzieci w naszym kraju zamiast maleć, wzrasta co jest nie zrozumiałem przy rzekomo dobrym wzroście gospodarczym i rozwoju kraju.
Cóż nie możemy z tego powodu załamywać rąk, wręcz przeciwnie trzeba działać na rzecz obopólnego dobra, dobra dzieci, które są przyszłością.
Mając to wszystko co dzieje się wokół NAS WSZYSTYKICH mili Państwo, zwracamy się do WAS, ludzi dobrej woli o materialne wsparcie Fundacji, która realizuje cele statutowe. Pomaga tym, którzy żyjąc w warunkach skrajnych czują się nie rzadko zaszczuci, niechciani, niepotrzebni, …. To dzięki waszej pomocy, kochani Darczyńcy możemy wywoływać uśmiech na strapionych twarzach potrzebujących dzieci oraz wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa, wartości, …..

Dla tych wszystkich, którzy chcieli by nas wspomóc podajemy nazwę banku i numer konta:

PKO B.P. o/Poznań,
Fundacja „Crossroads” KRS 0000502469
nr konta 26 1440 1286 0000 0000 1700 2376
z dopiskiem „Dar Serca”
NIP 7831711693

Rodzaj podmiotu:
Obszar zaangażowania:
Zasięg działania:
Strona www: http://www.crossroadsfundacja.pl
Osoba kontaktowa Tadeusz Dolmatov
Tagi: , , , , , , ,
Misja Fundacja „Crossroads” Wspierająca Dzieci i młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym i ich rodzin W dniu 12.03. 2013 roku w Poznaniu została powołana do życia Fundacja „Crossroads”. Głównym celem jest wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, ubogich, przebywających z różnych powodów w rodzinach zastępczych. To te dzieci są w szczególny sposób narażone na wykluczenie społeczne, od najmłodszych lat odczuwają iż stawiane są „ do kąta” o ile tak można to nazwać. Nie należy do rzadkości iż rówieśnicy z pełnych rodzin, gdzie bieda i alkohol, …, to tylko …. Otaczanie opieką samotne matki a nawet całe rodziny, które z powodu utraty pracy, czy … znalazły się nie tylko w kryzysowej sytuacji finansowej ale też socjalno-bytowej, co prowadzi do niechybnego wykluczenia społecznego. Fundacja działa również na rzecz rodzin niepełnych, głównie matek samotnie wychowujących dzieci spowodowane tym iż mąż, partner, odbywa karę pozbawienia wolności lub pozostawił rodzinę na łaskę losu oraz innych osób potrzebujących. Fundacja zajmuje się działalnością edukacyjną, oświatową, kulturalną, … na rzecz dzieci i młodzieży z wyżej wymienionych rodzin, organizując miedzy innymi kursy komputerowe, warsztaty plastyczne, koncerty, wycieczki, półkolonie, kolonie letnie i zimowe, wieczory z Mikołajem itp. Cyklicznie także, wraz ze sponsorami, fundujemy wyprawki szkolne i pomoc przedświąteczną potrzebującym rodzinom. O wszystkich działania informujemy na bieżąco na naszej stronie, jak również w serwisach internetowych, którymi Fundacja zarządza lub współpracuje. Objęte statutem cele Fundacja realizuje poprzez współpracę z urzędami i instytucjami administracji publicznej, instytucjami kościelnymi, organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą. Jedną ze stałych działań fundacji jest prowadzenie działalności gospodarczej, która wspieramy działania określone w celach statutowych Fundacji. Wypracowane zyski z prowadzonej działalności zgodnie ze Statutem Fundacji w całości przeznaczane są na realizację celów statutowych. To m.in. dlatego, od około połowy 2014 roku Fundacja realizuje projekt pozwalający do uruchomienia działalność gospodarczą polegającą m.in. na uruchomieniu serwisów internetowych o różnej tematyce. W swej działalności Fundacja stara się wykorzystywać zaangażowanie i potencjał wielu ludzi dobrej woli m.in. wolontariuszy jak i firm, instytucji. Z myślą o wszystkich ludziach dobrej woli Fundacja stworzyła w swej siedzibie „Klub Wolontariusza z sercem na dłoni”. Mając to na uwadze, wszystkich, którzy mają chęci i siły aby pomagać innym w szczególności dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym zapraszamy do Klubu, pamiętajmy przy tym wszyscy, że jak to zostało napisane; "więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu" http://pomagamswiadomie.pl/wp-content/uploads/2015/03/slide4.jpg Niestety z roku na rok liczba potrzebujących dzieci w naszym kraju zamiast maleć, wzrasta co jest nie zrozumiałem przy rzekomo dobrym wzroście gospodarczym i rozwoju kraju. Cóż nie możemy z tego powodu załamywać rąk, wręcz przeciwnie trzeba działać na rzecz obopólnego dobra, dobra dzieci, które są przyszłością. Mając to wszystko co dzieje się wokół NAS WSZYSTYKICH mili Państwo, zwracamy się do WAS, ludzi dobrej woli o materialne wsparcie Fundacji, która realizuje cele statutowe. Pomaga tym, którzy żyjąc w warunkach skrajnych czują się nie rzadko zaszczuci, niechciani, niepotrzebni, …. To dzięki waszej pomocy, kochani Darczyńcy możemy wywoływać uśmiech na strapionych twarzach potrzebujących dzieci oraz wzmacniać ich poczucie bezpieczeństwa, wartości, ….. Dla tych wszystkich, którzy chcieli by nas wspomóc podajemy nazwę banku i numer konta: PKO B.P. o/Poznań, Fundacja „Crossroads” KRS 0000502469 nr konta 26 1440 1286 0000 0000 1700 2376 z dopiskiem „Dar Serca” NIP 7831711693