Profil podmiotu

FUNDACJA ANIOŁY MIGRANTÓW

FUNDACJA ANIOŁY MIGRANTÓW

Wspieranie pełnego i podmiotowego funkcjonowania migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych, cudzoziemców oraz promowanie wielokulturowości.

Rodzaj podmiotu:
Obszar zaangażowania: , , ,
Zasięg działania:
Strona www: http://aniolymigrantow.org
Osoba kontaktowa Irina Czariwna-Szuman
Misja Misją Fundacji jest promowanie wspierania pełnego i podmiotowego funkcjonowania migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych, cudzoziemców oraz promowanie wielokulturowości. Celi: 1. Wspieranie adaptacji kulturowej migrantów oraz udzielanie wszelkiej potrzebnej pomocy niezbędnej migrantom i ich rodzinom w zakresie prawidłowego funkcjonowania w sferze materialnej, instytucjonalnej, zawodowej, społecznej, psychologicznej i pedagogicznej. 2. Wspieranie rozwoju integracyjności, innowacyjności i refleksyjności wsród społeczeństwa migrantów - przyszłych obywateli Europy (UE). 3. Wspieranie procesu integracji migrantów i społeczeństwa polskiego: promowanie systemowych zmian, sprzyjających kształtowaniu się w Polsce społeczeństwa otwartego na różnorodność społeczną, wolnego od dyskryminacji oraz postaw tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. 4. Wspieranie procesów właczania społecznego cudzoziemców, migrantów, mniejszości etnicznych, narodowych, kulturowych, również obywateli państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji zawodowej i w obszarze przedsiębiorczości. 5. Współpraca międzynarodowa w zakresie: - zbliżania narodów i państw, w szczególności różnorodnych kultur i tradycji; - rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; - poznawania i wymiany informacji na temat rozwiązań i możliwości na polu polityki migracyjnej. ________________________________________________________________________ Program wsparcia dla migrantów: 1. Poradnictwo w zakresie adaptacji w Polsce. 2. Pomoc i reprezentacja w instytucjach i urzędach. 3. Wsparcie w zakresie poszukiwania pracy. 4. Szkolenia z zakresu: - nauki j.polskiego; - pisania CV i poszukiwania pracy. 5. Pomoc w uzyskaniu porad prawnych. Więcej informacji można znaleźć na www.aniolymigrantow.org
Zrealizowane projekty Program wsparcia dla migrantów: 1. Poradnictwo w zakresie adaptacji w Polsce. 2. Pomoc i reprezentacja w instytucjach i urzędach. 3. Wsparcie w zakresie poszukiwania pracy. 4. Szkolenia z zakresu: - nauki j.polskiego; - pisania CV i poszukiwania pracy. 5. Pomoc w uzyskaniu porad prawnych. Więcej informacji można znaleźć na www.aniolymigrantow.org