Ogłoszenie

Firma PGNiG S.A. w relacjach ze społecznością lokalną – studium przypadku

Fundacja CSR Profit zaprasza do zapoznania się z publikacją dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie firmy PGNiG. W materiale znalazły się przykłady działań realizowanych na rzecz społeczności lokalnej przez zielonogórski oddział firmy, a także wskazówki dla organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie działań lokalnych.

PGNiG_1

Studium przypadku do pobrania na stronie platformy Partnerstwa Lokalne w zakładce Baza Wiedzy lub TUTAJ.

Publikacja zrealizowana w ramach projektu „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przy współudziale Partnera Merytorycznego – firmy PGNiG S.A. oddział Zielona Góra.

Zapraszamy do lektury!

Zespół Fundacji CSR Profit

Specyfikacja ogłoszenia

Kategoria:
Data ogłoszenia: 30 marca 2015
Autor: milibra