O projekcie

Portal Partnerstwa Lokalne został stworzony w ramach projektu „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka” realizowanego w województwie lubuskim w okresie 01.09.2014-30.09.2015 dzięki współfinansowaniu ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Główne założenia projektu obejmują wzmocnienie potencjału lokalnych organizacji pozarządowych w kontaktach z biznesem w celu realizacji partnerskich projektów na rzecz rozwoju wspólnoty lokalnej, a także podniesienie przejrzystości i standardów współpracy, udostępnienie narzędzia umożliwiającego nawiązanie współpracy partnerskiej, raportowanie efektów, promocję dobrych praktyk.

Partnerzy merytoryczni
Partnerzy projektu
Patronat medialny