Fundacja

Fundacja CSR Profit to zielonogórska organizacja pozarządowa działająca na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju oraz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2014 roku aktywnie realizuje swoją misję poprzez działalność edukacyjną, badawczą i wydawniczą.

Fundacja jest pomysłodawcą i właścicielem portalu PartnerstwaLokalne.pl

Pozostałe projekty Fundacji:

  • publikacje tematyczne Business Impact
  • projekty edukacyjne poświęcone tematyce zrównoważonej konsumpcji
  • cykl spotkań edukacyjnych pt. Lubuskie Podwieczorki przy CSR
  • Strefa wiedzy i monitoring informacji prasowych o tematyce CSR z mediów zagranicznych
  • publikacja Kodeksu Współpracy z Interesariuszami opracowanego przy współudziale międzynarodowej organizacji AccountAbility

Jako członek międzynarodowej inicjatywy ONZ Global Compact, organizacja wspiera firmy we wdrażaniu 10 zasad Global Compact, a także w budowaniu strategii odpowiedzialnego biznesu w oparciu o autorski zrównoważony model biznesowy. Z sukcesem przygotowuje i przeprowadza przedsiębiorstwa przez audyt odpowiedzialnego dostawcy dla największych korporacji międzynarodowych, w zakresie zarządzania środowiskowego, miejsca pracy i bezpieczeństwa, praw człowieka, zrównoważonego łańcucha dostaw, zgłaszania naruszeń.