2. Ankieta auto-ewaluacyjna

Ankieta auto-ewaluacyjna jest to narzędzie umożliwiające dokonanie wielopoziomowej analizy organizacji, oceniającej jej mocne i słabe strony, posiadany potencjał, obszary wymagające usprawnień, a także poziom zarządzania strategicznego;

Dla kogo?

Ankieta przeznaczona jest dla organizacji pozarządowych.

Korzyści

Ankieta bada 5 obszarów strategicznych:

  • kapitał ludzki
  • potencjał rozwojowy
  • kapitał ekonomiczny
  • kapitał kooperacyjny
  • kapitał relacyjny

Na zakończenie ankiety generowane jest podsumowanie w postaci charakterystyki określającej poziom rozwojowy organizacji.

Ankieta dostępna jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników.

>> PRZEJDŹ DO ANKIETY

Aby przystąpić do wypełnienia ankiety należy dokonać rejestracji użytkownika w portalu za pomocą formularza rejestracji.