1. Seminaria tematyczne on-line

 Zasady funkcjonowania organizacji
Trzeci sektor wystandaryzowany, czyli między spontanicznością o profesjonalizacją 20.03.2015 odbyło się seminarium online zrealizowane w ramach projektu Fundacji CSR Profit „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka”. Spotkanie poświęcone […]
 Crowdfunding
Seminarium odbyło się 28.04.2015 w ramach projektu „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka” realizowanego przez Fundację CSR Profit. Prowadzącym spotkanie był Adam Szulczewski z Fundacji na Rzecz Collegium […]
 Współpraca Biznes – NGO
Seminarium odbyło się 21.05.2015 w ramach projektu „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka” realizowanego przez Fundację CSR Profit. Współpraca Biznes – NGO, czyli jak mówić językiem korzyści? Podczas […]