OBSZAR 3 – INFRASTRUKTURA WSPÓŁPRACY tworzenie warunków do aktywności społecznej

Standard ten zachęca do szerszego spojrzenia na kwestię współpracy, nie zawężając się tylko i wyłącznie do relacji organizacje pozarządowe – samorząd.

Jest ona potrzebna, ponieważ żaden podmiot nie działa w próżni. Nie jest w stanie wykonywać wszystkiego sam, zwłaszcza, że oczekiwania i wymagania są coraz wyższe. Dlatego budowanie i korzystanie z partnerstw jest tym, czego organizacje pozarządowe po prostu muszą się nauczyć, chcąc działać lepiej i szerzej. Nie jest to droga łatwa, jak w każdej relacji, przychodzą różne, lepsze i gorsze momenty. Ale współpraca z partnerami, zwłaszcza z różnych branż, sektorów, poszerza
horyzonty, rozwija i kształci. Dlatego partnerstw nie należy się bać, ale jak do wszystkiego – trzeba się do nich dobrze przygotować.

 3.C Budowanie i funkcjonowanie partnerstw
Standard opisuje zasady podejmowania współpracy partnerskiej na przykładzie współpracy organizacji z administracją publiczną. Ale jednocześnie jest to zbiór ogólnych zasad budowania partnerstwa, dający się przenieść na płaszczyzny współpracy z innymi […]