OBSZAR 1 – WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE TWORZENIA POLITYK PUBLICZNYCH

Co to właściwie jest polityka publiczna?

Za Modelem współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych możemy powtórzyć, że jest to suma systemowych i porządkowych działań, które podejmowane są dla rozwiązywania najważniejszych problemów, które dotykają mieszkańców lokalnych społeczności. Obejmuje ona trzy kluczowe sfery – koncepcje rozwiązań problemów, działania publiczne (ich produkty), a także rezultaty tych działań (wpływ działań na dobrostan obywateli). Przy takim rozumieniu, nie trzeba specjalnie tłumaczyć, dlaczego współpraca administracji z organizacjami jest konieczna, żeby przynieść korzyści mieszkańcom danej miejscowości, gminy, czy powiatu.

 3.A Partycypacja w planowaniu
Zadaniem samorządów jest tworzenie różnego rodzaju dokumentów strategicznych, programów, projektów, aktów prawa miejscowego. Z założenia dokumenty te mają wyznaczać kierunki rozwoju czy interwencji na terenie danej społeczności. Jednak część z […]