2.F Ocena działań organizacji czyli kto pyta, więcej wie

Zaczyna się od planowania. Potem następuje działanie. I to dla wielu z nas kończy się praca. A to jeszcze nie koniec. Żeby cykl był pełny, na końcu powinna zaistnieć jeszcze ewaluacja – czyli ocena.

Celem ewaluacji jest usprawnienie, rozwój lub lepsze zrozumienie tego, co miało miejsce. Pozwala ocenić to, na ile skuteczne były zaproponowane przez nas rozwiązania. Jest dobrym punktem wyjścia do wyciągania wniosków na przyszłość. Ewaluacja motywuje do rozwoju – dlatego powinna być stosowana na wielu płaszczyznach działań podejmowanych przez organizację. Na przykład, plany strategiczne warto ewaluować co dwa lata. Roczne plany działań – po ich zakończeniu, czyli po roku. A mniejsze działania, jak projekty, działania, realizowane usługi – w zależności od ich specyfiki, oceniać można w trakcie lub po zakończeniu. Ważne, żeby o tym nie zapomnieć.

Ewaluacja działań to jedna rzecz. Drugą jest samoewaluacja, czyli samoocena, której również powinna poddawać się organizacja. Wtedy ocenie podlega to, co dzieje się wewnątrz niej. Osobami dokonującymi oceny są osoby zaangażowane w jej działalność. Warto co jakiś czas, minimum raz do roku organizować spotkania poświęcone podsumowaniu tego, co dzieje się w organizacji i wyznaczeniu celów na przyszły rok. Dobrą okazją do tego jest koniec roku kalendarzowego. Warto je ustalić poza siedzibą organizacji, w miejscu neutralnym. Nie powinno się ono odbywać w pośpiechu, pewnie okaże się, że jest bardzo wiele rzeczy do „obgadania”, każdy powinien mieć szanse na wypowiedzenie swojego zdania. Takie „zebranie”, przebiegające w dobrej, serdecznej atmosferze, może być bardzo wartościowe dla osób zarządzających organizacją. Wiele zależy od ich otwartości i gotowości do rozmowy.

Aby właściwie prowadzić ewaluację, organizacja powinna mieć zasady dotyczące oceny uwzględniające:
– częstotliwość oceny – ważne, żeby była dokonywana systematycznie, adekwatnie do działalności organizacji
– formę oceny – czyli to, kto i w jaki sposób jej dokonuje.

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf og_operacyjne 397 KB 369
jpg Przykłądowy schemat oceny 54 KB 353