OBSZAR 3 – OCENA

Ocenianie zapewne wielu z nas kojarzy się ze szkołą i najczęściej nie są to pozytywne skojarzenia. Nie raz bywało tak, że włożony wysiłek nijak nie przełożył się na wyniki i ocena była kiepska. Jednak ocenianie można, może nawet lepiej rozumieć jako proces towarzyszący każdemu działaniu po to, żeby móc wyciągnąć z niego wnioski na przyszłość.

Nawet jeśli nam się to nie podoba, cały czas jesteśmy oceniani przez innych. Może nie powiedzą nam wprost, jak ich zdaniem wypadła organizowana przez nas impreza, ale na pewno skomentują to „za plecami”. Dlaczego w takim razie nie zapytać otwarcie? Wyłączając tych, którym i tak nic się nigdy nie podoba, pozostali mogą zainspirować nas do działań, na jakie byśmy nie wpadli.
Podobnie warto od czasu do czasu spytać zespół organizacji o ocenę jej samej, działań, skutków różnych decyzji. Nie należy się bać rozmowy, bardziej szkodliwy może być jej brak, zwłaszcza, jeśli w zespole organizacji nie będzie porozumienia i zrozumienia. Warto mówić „sprawdzam”, bo nic nie jest ustalone raz na zawsze, a cenną umiejętnością jest doskonalenie się, dostosowywanie do zmiennych warunków otoczenia, szukanie nowych ścieżek. Taka jest rola samooceny.

 2.F Ocena działań organizacji
Zaczyna się od planowania. Potem następuje działanie. I to dla wielu z nas kończy się praca. A to jeszcze nie koniec. Żeby cykl był pełny, na końcu powinna zaistnieć jeszcze […]
 2.G Wewnętrzny organ nadzoru
Nie każda organizacja posiada wewnętrzny organ nadzoru (kontroli). Taki obowiązek mają stowarzyszenia. Tę funkcję pełni organ nazywany najczęściej komisją rewizyjną. Fundacje nie mają takiego prawnego obowiązku. Jednak standardem w przypadku […]