2.C Zarządzanie zasobami ludzkimi czyli po prostu – bez zespołu się nie da

Najważniejszym elementem każdej organizacji są ludzie. To oni, ich wiedza, umiejętności, pomysły są kapitałem każdej instytucji, ale są szczególnie ważni w organizacji. Pozarządowej. Bo innego kapitału może mieć ona niewiele – nie posiadać majątku, czy siedziby. Ale ma ludzi.

Dlatego z punktu widzenia zadry zarządzającej tak ważne jest, żeby znać swój zespół – jego potencjał, możliwości, ale także odgraniczenia i potrzeby. Brak tej wiedzy może znacząco ograniczyć rozwój naszej organizacji.
W tym standardzie opisany został optymalny poziom rozpoznania potencjał zespołu organizacji, niezależnie od jego wielkości. Ważna jest również znajomość tego, jakie oczekiwania ma organizacja od swoich współpracowników, kadry, następnie, jakie są możliwości rozwoju zespołu, a na koniec – system oceny wzajemnych relacji. Przyjrzenie się zespołowi pozwoli kadrze zarządzającej na dobranie odpowiedniego modelu zarządzania czasem i systemem pracy w organizacji (nie chodzi tylko o pracę płatną, ale o każdy rodzaj wspólnego działania). Jak już wspomniano, zasoby ludzkie, to wszystkie osoby angażujące się w działania organizacji – wolontariusze, członkowie, zarząd i pracownicy.
Poza znajomością zakresu kompetencji i odpowiedzialności zarządczej (opisanych w Standardzie 1.D) kluczową rolę w zarządzaniu nimi pełni odpowiednio dostosowana delegacja zadań oraz planowanie rozwoju każdego ze współpracowników. Wszystko po to, żeby maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie ma każdy z nich, dając im jednocześnie szansę na to, żeby mogli realizować się, osiągać satysfakcję i zadowolenie z tego, co robią.
Ważny jest również porządek w „papierach”, czyli np. to, żeby z każdym wolontariuszem mieć podpisane porozumienie o współpracy. Po zakończonej współpracy podziękować za nią, wystawić rekomendacje, zaświadczenie – co jest istotne dla wolontariusza, który nie otrzymuje innej gratyfikacji za swój wkład. Warto opracować w organizacji system nagradzania pracowników, w tym zwłaszcza wolontariuszy. Mogą to być nie tylko podziękowania, ale np. wysłanie na bezpłatne szkolenie.
Dlatego ważne jest, żeby organizacja miała klarowną politykę/system współpracy z współpracownikami i z wolontariuszami, opartą na obowiązującym prawie, celach działania organizacji, jej misji oraz aktualnych potrzebach.

Najważniejsze „przykazania”, dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji to:
– organizacja posiada aktualne informacje o własnych zasobach ludzkich i zna swoje potrzeby z tym związane;
– organizacja posiada informacje o aktualnych szkoleniach, kursach itp. dotyczących własnych potrzeb;
– organizacja zna zapisy prawa dotyczące współpracy z wolontariuszami (UoPP);
– organizacja dba o współpracowników i wolontariuszy (wręcza im nagrody, podziękowania, rekomendacje itp.);
– organizacja posiada zinwentaryzywane zasoby wolontarystyczne w organizacji (zna swoich ludzi oraz wymiar finansowy, w tym zna wartość pracy wolontariuszy).

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Pobrania
pdf PraktPoradWspolpzWol 755 KB 224
doc Przykładowy regulamin wynagradzania w fundacji 39 KB 548
rtf wzor_umowy_wolontariusz 330 KB 262
rtf wzor_umowy_wolontariusz_niepelnoletni 71 KB 256
doc Wzór uchwała - osoby od wolontariuszy 12 KB 264