OBSZAR 2 – DZIAŁANIE

Organizacje są po to, żeby działać. W tych, które nic nie robią, nie ma życia. Wygasa zapał, entuzjazm, zaangażowanie. Zespół, nie pracujący razem, przestaje być zespołem. Ważne, żeby wciąż coś robić. Mieć pomysły, szukać możliwości ich realizacji. Jak powiedział prezes jednego ze stowarzyszeń młodzieżowych: wiemy, co chcemy robić i będziemy to robić, czy nam dadzą na to pieniądze, czy nie. To jest właściwa postawa.

Obszar drugi standardów związanych z jakością, zatytułowany „działanie” składa się ze standardów odnoszących się do tego, jak organizacje powinny pracować. Ważne, żeby to, co się robi, robić dobrze. Dobra praca obroni się sama. Jednak żeby wszystko wyszło tak profesjonalnie, jak byśmy chcieli, zagrać musi razem wiele elementów: ludzie, zasoby materialne, a także odpowiednia promocja i informacja.

 2.C Zarządzanie zasobami ludzkimi
Najważniejszym elementem każdej organizacji są ludzie. To oni, ich wiedza, umiejętności, pomysły są kapitałem każdej instytucji, ale są szczególnie ważni w organizacji. Pozarządowej. Bo innego kapitału może mieć ona niewiele […]
 2.D Gospodarowanie majątkiem
Oprócz ludzi, którzy są absolutnie niezbędni, do sprawnego funkcjonowania potrzebne jest również biuro, wyposażenie, sprzęt komputerowy, czyli tzw. zasoby materialne – majątek organizacji. Oczywiście, nie każda organizacja ma własny lokal, […]
 2.E Komunikacja zewnętrzna
Co jest najlepszą reklamą organizacji? Nie produkuje ani nie sprzedaje niczego, nie ma majątku, nie promuje konkretnych osób (a przynajmniej nie powinna). To, co najlepiej ją określa, są działania jakie […]