2.B Strategia czyli co chcemy osiągnąć i kiedy

Żeby dobrze zaplanować, co chcemy zrobić, powinniśmy najpierw przeprowadzić analizę potrzeb i problemów, na jakie nasze działania mają odpowiadać. Jest to punkt wyjścia w procesie sensownego planowania. Tylko na podstawie informacji zebranych od grupy społecznej, na potrzeby której odpowiadamy, przekazane przez środowisko, otoczenie, jesteśmy w stanie efektywnie, rzetelnie i racjonalnie zaplanować przyszłe kroki.

Warto poświęcić (a może lepiej powiedzieć – zainwestować) czas w pozyskanie tych informacji i ich analizę. Pozwoli to na m.in. poznanie potrzeb naszej grupy docelowej, identyfikację barier, jakie stoją na drodze oraz na końcu – przyjęcie odpowiedniej strategii ich pokonania. Strategia to dokument, który „zagląda” również do wewnątrz samej organizacji. Umożliwia dostosowanie aktualnie realizowanych działań do możliwości organizacji. Pomaga z wyprzedzeniem zidentyfikować kryzysy, co pozwala na podjęcie odpowiednich kroków zanim będą zagrażały jej istnieniu.
Należy pamiętać, że w analizie, czy to sytuacji wewnątrz organizacji, czy w otoczeniu, ważna jest systematyka działań. Cały czas należy trzymać rękę na pulsie. To pozwala zaobserwować zmiany i reagować na nie.
Strategia rozwoju jest dokumentem, który pełni rolę „mapy drogowej” w organizacji, określa kierunki podejmowanych działań. Oczywiście, jest w pełni zgodna z misją organizacji – tego tłumaczyć nie trzeba. Zawiera takie elementy jak: cele, sposoby i terminy ich realizacji, posiadane zasoby (własne oraz zewnętrzne). Krótka ściągawka z zasad formułowania celów – powinny być SMART (ang. akronim, dosł. sprytny). W wielkim skrócie – proste (zrozumiałe, konkretne), mierzalne, osiągalne (realistyczne) i określone w czasie. Dobrze określone cele to bardzo ważny element tworzenia strategii.
Strategia, w myśl zasady „verba volant, scripta manent” (słowa ulatują, pismo pozostaje) powinna istnieć w formie dokumentu, do którego będzie można się odwołać. Jej zapisy warto konsultować z zespołem organizacji. Jej znajomość ułatwia wspólną pracę.

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Pobrania
jpg Cele tworzenia strategii 68 KB 312
doc schemat_strategii 123 KB 310
jpg Skrócony diagram tworzenia strategii 2 70 KB 308
jpg Skrócony diagram tworzenia strategii 18 KB 305