2.A Misja czyli po co jesteśmy

Każda organizacja powstała z jakiegoś powodu, dla jakiegoś celu. I właśnie misja organizacji określa powody jej istnienia i główne cele. Pełni funkcję swego rodzaju credo organizacji. Wyróżnia ją spośród innych. Jest wyrazem wartości jakimi się kierujemy. Pokazuje jasno, po co działamy. Przykład misji: „Misją Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest wszechstronny rozwój dzieci, wyrównywanie ich szans i uczenie samodzielności by stały się dobrze przygotowane do życia w rodzinie i społeczeństwie.” Jasno i konkretnie.

Misja organizacji powinna być ogólnodostępna, na przykład zamieszczona na stronie internetowej. Pozwala ona zorientować się osobom z zewnątrz, czym zajmuje się dana organizacja. Ale jest ważna również dla członków i współpracowników – pomaga identyfikować się z organizacją. Motywuje do ciągłego zaangażowania. Przypomina, po co właściwie to wszystko robimy. A także integruje nasz zespół.
Jak sformułować misję? Kilka podpowiedzi: po pierwsze, powinna być zwięzła. Koniecznie zapisana, obecna, znana. Jeśli jeszcze nie podjęliśmy się zapisana misji organizacji, warto wypracować jej brzmienie w gronie członków i współpracowników. Wtedy wszyscy będą się z nią identyfikowali. Misja pełni również rolę swego rodzaju „próbnika”, ponieważ wszystkie
podejmowane przez naszą organizacje działania powinny być z nią zgodne. Warto co jakiś czas sprawdzać, na ile nasze pomysły zbliżają nas do realizacji misji, którą wyznaczyliśmy sobie na samym początku. A może czas porozmawiać o misji? Może dostrzegamy jeszcze inne potrzeby, obszary, które chcemy w niej uwzględnić? Nie zapominajmy, że nie jest ona dana raz na zawsze, rozwija się razem z organizacją. Również podlega weryfikacji.

Ćwiczenie

Zastanów się czy misja twojej organizacji jest jasno zdefiniowana, inspiruje do działania, wyznacza główne kierunki rozwoju, jest zrozumiała i znana pracownikom oraz współpracownikom?