STANDARD 2 – JAKOŚĆ W ORGANIZACJI

Czy da się ustandaryzować działanie organizacji pozarządowych? Jakie normy przyjąć, żeby objąć łącznie kluby sportowe, stowarzyszenia hobbystów i duże, regionalne fundacje? Celem formułowania standardów jakościowych nie jest próba „równania” wszystkich do jednego poziomu. To niemożliwe. Organizacje różnią się od siebie tak, jak różne są potrzeby, na które odpowiadają oraz ludzie, którzy z pasją w nich działają. Musi w nich być pewna doza spontaniczności, dowolności, a może nawet i szaleństwa. Nie chodzi o to, żeby zmieniły się w poukładane „pod linijkę” biuropodobne twory.

Jednak od pojęcia jakości organizacje nie uciekną. Jakości w odniesieniu do działań, począwszy od planowania, po ocenę efektów. Dlaczego? Można powiedzieć, że minął już czas „bylejakości”, kiedy wystarczało mieć pomysł i jakkolwiek go zrealizować. Rozliczyć byle zgadzała się ostateczna kwota, bo przecież cel był słuszny. Cel już nie uświęca sposobów. Oprócz tego, że organizacje robią wiele pożytecznych rzeczy, dostrzegają i reagują na potrzeby mieszkańców swoich miejscowości, również oczekuje się od nich jest wysokiej jakości, transparentność ich działań. Nie bez wpływu na te sytuacje na pewno są doniesienia medialne o organizacjach, w których organy nadzory „wyłapały” nieprawidłowości, często na dużą skalę. Stąd konieczność ciągłego doskonalenia swojego działania – żeby pokazać, że ludzie działający w organizacjach oprócz swojej pasji, zaangażowania, szaleństwa, potrafią również działać w sposób rzetelny. Takie organizacje będą wiarygodne. Będą partnerem dla samorządu, dla biznesu, dla innych organizacji.

Zaproponowany w poniższym kształcie standard ma zapewnić, aby organizacje i ich działania charakteryzowała wysoka jakość. Twórcy standardów, czyli przedstawiciele lubuskich NGO’sów i samorządów, podczas wspólnych warsztatów zdefiniowali „jakość organizacji” jako zbiór takich cech jak: wysoka mobilizacja do działania, otwartość na współpracę, pozytywna marka, kompetentny, podnoszący swoje kwalifikacje zespół, wzbudzanie zaufania społecznego, etyka w działaniu, wysoki poziom usług. Wokół wymienionych przez nich pojęć zostały zbudowane standardy. Zostały one podzielone na 3 chronologiczne obszary: planowanie, działanie i ocena.

 OBSZAR 1 – PLANOWANIE W ORGANIZACJI
Po co planować? Teoretycznie wszyscy wiemy, że lepiej działać z planem, niż bez. Zakupy lepiej robić z listą, niż biegać po sklepie z pustym koszykiem. Planowanie pozwala na określenie, co […]
 OBSZAR 2 – DZIAŁANIE
Organizacje są po to, żeby działać. W tych, które nic nie robią, nie ma życia. Wygasa zapał, entuzjazm, zaangażowanie. Zespół, nie pracujący razem, przestaje być zespołem. Ważne, żeby wciąż coś […]
 OBSZAR 3 – OCENA
Ocenianie zapewne wielu z nas kojarzy się ze szkołą i najczęściej nie są to pozytywne skojarzenia. Nie raz bywało tak, że włożony wysiłek nijak nie przełożył się na wyniki i […]