STANDARD 1 – FORMALNO-ORGANIZACYJNY

Fundamentem standaryzacji w organizacjach jest prawo. I od tego nie uciekniemy. Standardy mają pomagać wszystkim organizacjom i ułatwiać funkcjonowanie. Dlatego staraliśmy się wypracować dokument, który będzie pomagał młodym organizacjom – będzie dla nich drogowskazem, aby nie wyważać otwartych drzwi i nie popełniać błędów. Wspomoże również te, które działają długo – aby nie popadały w rutynę. Musimy pamiętać, że przepisy często się zmieniają, a rotacja działaczy powinna wymuszać odświeżanie dokumentów, regulaminów, zakresów obowiązków.
Zacznijmy od tego, że są też kwestie prawne narzucone odgórnie, które wszystkie organizacje bez wyjątku muszą spełniać. Nie może tym zajmować się tylko lider, czy prezes. Tu jest potrzebna większa świadomość wszystkich członków zespołu. Standard formalno-organizacyjny reguluje funkcjonowanie organizacji pozarządowych w zakresie: prowadzenia działalności zgodnie z zapisami statutowymi, odpowiedzialności zarządczej i struktury zarządzania, planowania finansów i ich monitorowania, obiegu dokumentów, sprawozdawczości finansowej. Rozwiązania, które proponujemy może zastosować każda organizacja pozarządowa, niezależnie od jej formy prawnej, obszaru i sposobu działania, czy wielkości.
Wdrożenie standardu to nie tylko spełnienie wymogów określonych przepisami prawa, które pozwala „spać spokojnie” zarządowi. To przede wszystkim zastosowanie rozwiązań, dzięki którym organizacja pozarządowa zwiększa szanse na podniesienie efektywności, jakości, trafności i trwałości prowadzonych działań. Uwzględnia potrzeby własne organizacji, odbiorców, jak i otoczenia społecznego, w którym funkcjonuje. Standard wpływa korzystnie
na rozwój organizacji i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w społeczności lokalnej, wzmacnianie kapitału zaufania jakiego udziela organizacji otoczenie.
Nie zrzucajmy całej odpowiedzialności na zarząd! Wdrożenie standardu wymaga wysiłku całego zespołu. Tym bardziej, że raz wdrożony standard nie jest dany na zawsze, ale wymaga nieustannego monitorowania i aktualizacji. Dlatego taż ważny w procesie wdrażania jest udział całego zespołu.

 1.A Najważniejsze dokumenty organizacji
Standard jest wynikiem obowiązujących przepisów, więc wydawać się może, że to nic trudnego. Bo przecież kiedy powstajemy, te dokumenty są tworzone. I każdy, kto chce założyć organizację pozarządową musi przez […]
 1.B Dokumenty z działalności bieżącej
W tej części opisujemy jakie dokumenty organizacja powinna mieć i o aktualność jakich dokumentów w szczególności powinna dbać. Myślimy tu o dokumentach wewnętrznych / operacyjnych, które wynikają z osobnych przepisów […]
 1.C Obieg dokumentów i archiwizacja
Uporządkowana dokumentacja w organizacji pozwala na sprawny dostęp do właściwych informacji w krótkim czasie. Fajnie brzmi, tylko jak to zrobić w praktyce? Ile razy zdarzyło nam się szukać pisma, które […]
 1.D Sprawozdawczość
Sprawozdawczość pomaga organizacjom sprawnie funkcjonować i jest formą komunikacji zewnętrznej. Stowarzyszenia i fundacje zobowiązane są do przygotowywania sprawozdań finansowych. Obowiązek przygotowywania sprawozdań merytorycznych spoczywa jedynie na fundacjach, ale stowarzyszenia również […]
 1.E Zarządzanie organizacją
Standard obejmuje tematykę związaną z zarządzaniem organizacją jako niezależnej, samoregulującej się struktury, równocześnie osadzonej w jasno określonym systemie prawnym. Zarządzanie wydaje się być proste – wystarczy zlecić zadanie do wykonania […]