Trendy

Przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorczość społeczna jest szczególnym rodzajem przedsiębiorczości, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej zauważalna. Łączy w sobie cele ekonomiczne i cele społeczne.

Definicja: Sformułowanie ‚przedsiębiorczość społeczna’ zostało po raz pierwszy użyte w 1982 r. przez Billa Draytona – twórcę stowarzyszenia Ashoka. Określa ono działalność mającą na celu przyniesienie pozytywnej zmiany społecznej przy użyciu narzędzi właściwych dla biznesu.

Daje niezależność, pobudza kreatywność i daje realną perspektywę trwałego budowania w poczuciu odpowiedzialności. Historycznie przedsiębiorczość społeczna obejmowała spółdzielczość, a także różnorakie działania organizacji pozarządowych mające na celu zapewnienia sobie nowych źródeł przychodu.

Jakie są czynniki boomu na przedsiębiorczość?

  • nowe podejście do życia (poszukiwanie sensu życia, wzrost odpowiedzialności za los społeczeństwa)
    impoact investing (inwestycje, których celem nie jest jedynie zysk finansowy, ale także, a może nawet przede wszystkim, zysk społeczny)
    świadomość konsumencka (konsumenci coraz bardziej dojrzali i zwracają uwagę na dany produkt oraz firmę- decyzję zakupowe są swoistym głosem poparcia dla danej firmy)

Społeczny raport organizacji

Społeczny raport organizacji pozarządowej, jest zbiorem informacji o ngo. Przyczynia się do uwiarygodnienia organizacji pozarządowej.

Przykład: Jako pierwszy, społeczny raport ngo zaprezentowało stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (za lata 2011-2012).. Zgodny jest on z międzynarodowym standardem sprawozdawczości Global Reporting Initative. Zawiera informacje o: strategii i profilu organizacji, miejscu pracy, formach edukacji i promocji, także wśród interesariuszy, kwestiach społeczno – gospodarczych oraz o planach i celach stowarzyszenia,

Informacja o organizacji może być także pokazana w wersji krótszej, może np. w formie plakatu? Warto pokazać, że ngo w którym działamy jest przejrzyste.


 

Żródło:

*Bartosz Góźdź. Przedsiębiorczość społeczna
*Sensowny Biznes
*Trendwatching
*Greenwashingindex
*Ekonomia społeczna
*Global reporting
*Raport Forum Odpowiedzialnego Biznesu