Materiały

Pismo firmowe

Nie tylko biznes powinien działać zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. Również organizacje pozarządowe muszą podjąć trud wyraźnej odpowiedzi na pytania, wobec kogo, za co i w jakim stopniu są odpowiedzialne, oraz w jaki sposób mogą tę odpowiedzialność pokazać. Istotnym elementem nawiązywania współpracy partnerskie jest profesjonalny wizerunek organizacji, dlatego powinniśmy zadbać o wszelkie detale, w tym dokumenty prezentujące naszą ofertę.

Oferta współpracy powinna zostać sporządzona na papierze firmowym, zawierającym co najmniej logo, adres oraz numer KRS lub NIP danej organizacji pozarządowej. Przesyłając firmie ofertę współpracy warto zadbać również o sporządzenie listu przewodniego, w którym krótko przedstawimy czego dotyczy nasze pismo.

Wizytówki

Na każdym spotkaniu warto mieć przy sobie wizytówki zawierające nazwę organizacji, adres, numery kontaktowe, e-mail, stronę www. Przedstawiciele organizacji często nie posiadają imiennych wizytówek. Warto zaopatrzyć się choćby w ogólną wizytówkę organizacji, a na odwrocie zapisać bezpośredni kontakt do osoby kontaktowej w sprawie współpracy.

Przykładowa oferta współpracy

    Pamiętaj również o tym aby oferta była krótka, zwięzła, zbieżna z celami danego przedsiębiorstwa i zaadresowana do konkretnej osoby. Przygotowanie oferty współpracy stanowi zazwyczaj pierwszy kontakt NGO z potencjalnym partnerem biznesowym. Aby jednak okazał się on w pełni pomyślny, pamiętaj aby dokument ten składał się z następujących elementów:

  • informacji na temat organizacji pozarządowej,
  • informacji o planowanym projekcie/przedsięwzięciu/inicjatywie,
  • zdefiniowaniu oczekiwań wobec partnera,
  • wypunktowaniu korzyści płynących ze współpracy,
  • kontaktu do osoby odpowiedzialnej za dany projekt.

Karta projektu

To krótki dokument, który w jasny oraz przejrzysty sposób ilustruje wizję danego przedsięwzięcia wraz z jego podstawowymi założeniami i celami. Najczęściej składa się ona z następujących elementów: tytuł projektu, cele, adresaci, charakterystyka przedsięwzięcia, harmonogram działań, opis zespołu projektowego, budżet, sposób promocji, oczekiwane efekty, ewentualne trudności i ryzyka