Krok po kroku

Mapa Sojuszników

Bardzo przydatna rzecz. Sojusznikami określamy podmioty z Naszego otoczenia, które z nami współpracują lub potencjalne mogą współpracować. Zasada tworzenia map sojuszników najlepiej wytłumaczona zostanie na przykładzie.

Cel: Realizacja Podwieczorku dla studentów oraz uczniów liceów. Tematem spotkania będzie wolontariat pracowniczy.

Wypisujemy podmioty z którymi chcemy współpracować na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Przykładowo, w podanym przypadku będą to: Koła Naukowe, Parlament studencki, Urząd Miasta, Kawiarnia, przedstawiciel biznesu, media studenckie, media lokalne. Oczywiście możemy rozszerzyć je o : inne stowarzyszenia, Instyt/Wydział danego kierunku; Instytucje związane z tematyką (zależne od tematu przewodniego).

Następnie wypisując otoczenie określamy: Czego oczekujemy od danej instytucji? Co możemy zaoferować w zamian?

Dlaczego to jest przydatne? Ponieważ określa Nam Naszą sytuację wyjściową – ukazując Nam Nasz potencjał oraz luki, które można uzupełnić. Ale czy ja- jako przedstawiciel ngo znam moje stowarzyszenie/fundację naprawdę dobrze? Czy potrafię opowiadać o ngo i pozyskiwać potencjalnych partnerów?

 

Znam siebie, czyli wizerunek ngo

Jeżeli już wstępnie przygotujemy mapę sojuszników, zrobimy tym samym rozeznanie z kim możemy i chcemy współpracować to warto poświęcić chwilę i zastanowić, jak może odebrać Nas potencjalny partner. Jaki mamy wizerunek? Czy dbamy o wizerunek?

Organizacje pozarządowe, podobnie jak podmioty gospodarcze nie są tworami funkcjonującymi w próżni, lecz elementami pewnej złożonej całości na którą oddziałuje szereg różnorodnych czynników o charakterze mikro i makro ekonomicznym. Proces zarządzania strategicznego wymaga od organizacji pozarządowych zastanowienia się nad następującymi kwestiami (przejdź do ćwiczenia).

O networkingu słów kilka

Networking to sztuka nawiązywania i utrzymywania wartościowych relacji, będąca jednocześnie jednym z podstawowych narzędzi pozwalającym osiągnąć sukces. Głównie kierowany do biznesu, jednakże z powodzeniem można te zasady wdrożyć w codzienne funkcjonowanie organizacji pozarządowych.

Znam biznes

Mapa sojuszników już jest. Jesteśmy świadomi swojego potencjału to teraz czas na poznanie bliżej biznesu (czyli potencjalnych partnerów). Tak jak ngo, tak i biznes ma określoną misję i strategię działania. Często i jest tak, że ma doprecyzowaną strategię społecznej odpowiedzialności z wypunktowanymi obszarami, które są priorytetowe dla danego przedsiębiorstwa. Rzecz prosta, aczkolwiek bardzo ważna.

A więc, gdy misja naszego stowarzyszenia lub cel konkretnego działania jest zbieżny z misją danej organizacji to mamy większe szansę, że współpraca zostanie zrealizowana. Możemy zastanowić się również, czy grupa docelowa z którą współpracujemy jest zbieżna z grupą, z którą chce współpracować biznes? Miejsce realizacji zadania jest korzystne dla biznesu? Słowo klucz, w tym przypadku to dokładna ANALIZA.

Dowiadujemy się także, jak wygląda proces nawiązywania współpracy. Jeżeli jest to mała firma-może wystarczy wizyta w przedsiębiorstwie i rozmowa z szefostwem? W dużej firmie mogą być odpowiednie działy CSR, komunikacji i PR, a na stronie może być określona forma kontaktu.

Najważniejsze jest, aby w każdym z tych przypadków maksymalnie się przygotować i posiąść wiedzę z kim się rozmawia (np. kto jest kierownikiem działu PR/komunikacji/CSR; jak nazywa się szef?).

Pierwszy krok jest najtrudniejszy. O tym, jakie materiały warto mieć przy sobie podczas spotkania odnajdziecie w osobnym podpunkcie.

Język biznesu-język korzyści

Czyli, co organizacja pozarządowa może zaproponować biznesowi. Poniżej lista potencjalnych korzyści. Zastanów się proszę, które z Nich wiążą się z Twoją ofertą współpracy:

Lista potencjalnych korzyści, wynikających ze współpracy biznesu z ngo:
Realizacja strategii CSR firmy
Realizacja misji firmy
Promocja działań społecznych firmy (poprzez: plakaty, ulotki, wydarzenie na FB, informację słowną podczas wydarzenia, roll’up, artykuł) . Forma budowanie wizerunku i reputacji
Dostęp do społeczności lokalnych (sektor NGO cieszy się większym zaufaniem społecznym niż biznes) i innych interesariuszy
Dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych, szczególnie lokalnych, oraz sposobów ich rozwiązywania
Wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowej dotyczącego współpracy z wolontariuszami do zaangażowania pracowników firmy w projekty społeczne (wolontariat pracowniczy

Wskaźniki/liczby: Jeżeli oferujesz biznesowi współpracę przy stałej inicjatywie, to pamiętaj, aby przedstawić efekty wcześniejszych wydarzeń: liczba uczestników, jak wyglądała promocja(ilość plakatów,, ulotek, wydarzenie na FB, artykuły w mediach).

Formy współpracy biznesu z ngo

Najczęściej myśląc o współpracy z biznesem, mamy na uwadze wsparcie finansowe. Oczywiście, jest to jedna z form współpracy, ale czy jedyna? Biznes ma do zaoferowania dużo więcej. Ma wiedzę biznesową, wiedzę poszczególnych pracowników. Posiada lokal, sprzęt, produkt. Wśród coraz szerszej grupy firm realizowany jest wolontariat pracowniczy, polegający na dobrowolnym zaangażowaniu się pracownika w akcję społeczną, współpracę z ngo itp. Specyficzną formą wolontariatu pracowniczego jest wolontariat kompetencyjny. Jego idea sprowadza się do dzielenia się z określoną grupą osób posiadaną wiedzą, doświadczeniem oraz umiejętnościami np. w formie konsultingu pro bono lub zajęć tematycznych.

WSKAZÓWKAZajrzyj na strony fundacji korporacyjnych i sprawdź czy i w jakiej formie proponują współpracę z NGOs w obszarach działalności Twojej organizacji. Przykłady fundacji korporacyjnych znajdziesz na stronie Forum Darczyńców

Czeklista, czyli co zabrać na spotkanie

Do spotkania z przedstawicielem biznesu należy dobrze przygotować się od strony merytorycznej, jednakże przydatne mogą okazać się również takie dokumenty jak: raporty z działalności NGO, statut organizacji, rachunki zysków i strat, wyciąg rejestrowy, zdjęcia z dotychczas zrealizowanych projektów, rekomendacje od aktualnych partnerów, kopie artykułów prasowych na temat zrealizowanych działań lub projektów, prezentacja multimedialna,wizytówki.

Ćwiczenie

Zastanów się czy misja twojej organizacji jest jasno zdefiniowana, inspiruje do działania, wyznacza główne kierunki rozwoju, jest zrozumiała i znana pracownikom oraz współpracownikom?. Pomocne pytania:
Dlaczego istnieję?
Dokąd zmierzam?
Gdzie się aktualnie znajduję?
Gdzie chciałabym się znaleźć w przyszłości?