Partnerstwo

Dobre partnerstwo

O przygotowaniach do spotkaniach pisaliśmy w watkach powyżej. Partnerstwo nie jest rzeczą prostą, ale jednym z najważniejszych czynników jest dobra i rzetelna komunikacji. Co kryje się pod tym hasłem? Na co zwracać uwagę?
a) Bieżąca, prosta, jasna komunikacja. Warto wyznaczyć osobę w organizacji, która będzie się komunikowała z biznesem. Dialog powinien być czytelny dla obu stron, dlatego warto pamiętać, że sformułowania, które dla Nas są codziennością (bo wiążą się ze specyfiką Naszej pracy) nie muszą być zrozumiałe dla drugiej strony. Realizując wspólnie projekt określamy wspólne oczekiwania. Nie zapominamy o rzeczach istotnych jak: konsultowanie formy promocji wydarzenia (np. plakatu).
b) Monitoring działań. To rzecz ważna, przy ostatecznym zakończeniu realizacji danego zadania. Warto po prostu wiedzieć i móc pokazać partnerom, jak realizowaliśmy wspólny pomysł. Dobrym nawykiem jest zbieranie artykułów, screenów z informacji wrzuconych w sieć oraz tworzenie zdjęciową dokumentację działań. Gromadzona na bieżąco dokumentacja, będzie podstawą do sporządzenia sprawozdania podsumowującego współpracę.
=> Model LBG
Jednym z głównych wyzwań podejmowania przez firmy zaangażowania społecznego jest określenie efektywności realizowanych działań społecznych. Model LGB(London Benchmarking Group) jest najczęściej stosowanym standardem zarządzania, mierzenia i raportowania efektywności zaangażowania społecznego.

Model LGB mierzy (w sposób całościowy) nakłady ponoszone na zaangażowanie społeczne, krótkookresowe rezultaty i długofalowe efekty tego zaangażowania. Zastosowanie ustandaryzowanych narzędzi pozwala porównać skuteczność własnych działań na tle branży lub rynku.

2http://www.doradztwocsr.pl/lbg-model.php


Źródła:

*Efektywność zaangażowania społecznego 
*Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Spotkanie dwóch światów. Współpraca podmiotów ekonomii społecznej z biznesem.