1. Standardy współpracy

Nawiązywanie współpracy i budowanie trwałych relacji z biznesem – wskazówki, wytyczne, wzory dokumentów.

 Jak NGO współpracuje z biznesem?
Ngos to skrót skrót od angielskiej nazwy „non governmental organisations” , czyli organizacje pozarządowe. NGO`s są strukturami powstającymi w wyniku inicjatyw obywatelskich, które odpowiadają na konkretne potrzeby czy aspiracje ludzi. […]
 Krok po kroku
Mapa Sojuszników Bardzo przydatna rzecz. Sojusznikami określamy podmioty z Naszego otoczenia, które z nami współpracują lub potencjalne mogą współpracować. Zasada tworzenia map sojuszników najlepiej wytłumaczona zostanie na przykładzie. Cel: Realizacja […]
 Materiały
Pismo firmowe Nie tylko biznes powinien działać zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności. Również organizacje pozarządowe muszą podjąć trud wyraźnej odpowiedzi na pytania, wobec kogo, za co i w jakim stopniu […]
 Partnerstwo
Dobre partnerstwo O przygotowaniach do spotkaniach pisaliśmy w watkach powyżej. Partnerstwo nie jest rzeczą prostą, ale jednym z najważniejszych czynników jest dobra i rzetelna komunikacji. Co kryje się pod tym […]
 Metoda pracy projektowej
 Szanse i zagrożenia
Główne ryzyka, które mogą stać się barierą do nawiązania współpracy dotyczą takich kwestii jak: – Niezgodność celów i wartości – Brak wzajemnego zaufania – Nierównomierne zaangażowanie stron – Niedostrzeganie korzyści […]
 Trendy
Przedsiębiorczość społeczna Przedsiębiorczość społeczna jest szczególnym rodzajem przedsiębiorczości, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej zauważalna. Łączy w sobie cele ekonomiczne i cele społeczne. Definicja: Sformułowanie ‚przedsiębiorczość społeczna’ zostało […]