Model współpracy Biznes – NGO

 1. Standardy współpracy
Nawiązywanie współpracy i budowanie trwałych relacji z biznesem – wskazówki, wytyczne, wzory dokumentów.
 2. Strefa wiedzy
W sekcji ‚Strefa wiedzy’ znajdują się szkolenia poświęcone tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i relacjom partnerskim biznes – ngo. Zapraszamy przedstawicieli organizacji i biznesu do zapoznania się z materiałami.   Biznes […]
 3. Case studies
Prezentujemy przykłady dobrych praktyk współpracy partnerskiej organizacji pozarządowych i biznesu, które wspierają rozwój wspólnoty lokalnej i inspirują do działania.   Budowanie relacji ze społecznością lokalną – PGNiG S.A. – oddział […]