Baza wiedzy

Baza wiedzy zapewnia dostęp do standardów profesjonalnych organizacji pozarządowych, wzorów dokumentów, seminariów on-line, prezentacji szkoleniowych, przykładów dobrych praktyk.

Model współpracy Biznes – NGO

 1. Standardy współpracy
Nawiązywanie współpracy i budowanie trwałych relacji z biznesem – wskazówki, wytyczne, wzory dokumentów.
 2. Strefa wiedzy
W sekcji ‚Strefa wiedzy’ znajdują się szkolenia poświęcone tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i relacjom partnerskim biznes – ngo. Zapraszamy przedstawicieli organizacji i biznesu do zapoznania się z materiałami.   Biznes […]
 3. Case studies
Prezentujemy przykłady dobrych praktyk współpracy partnerskiej organizacji pozarządowych i biznesu, które wspierają rozwój wspólnoty lokalnej i inspirują do działania.   Budowanie relacji ze społecznością lokalną – PGNiG S.A. – oddział […]

Standardy profesjonalnych organizacji

Standaryzacja jest to temat, który się w Polsce toczy, także w sektorze organizacji pozarządowych. W pewnych sferach działania (sfery socjalne – działania na rzecz bezdomności, osób niepełnosprawnych) państwo narzuciło już […]
 STANDARD 1 – FORMALNO-ORGANIZACYJNY
Fundamentem standaryzacji w organizacjach jest prawo. I od tego nie uciekniemy. Standardy mają pomagać wszystkim organizacjom i ułatwiać funkcjonowanie. Dlatego staraliśmy się wypracować dokument, który będzie pomagał młodym organizacjom – […]
 STANDARD 2 – JAKOŚĆ W ORGANIZACJI
Czy da się ustandaryzować działanie organizacji pozarządowych? Jakie normy przyjąć, żeby objąć łącznie kluby sportowe, stowarzyszenia hobbystów i duże, regionalne fundacje? Celem formułowania standardów jakościowych nie jest próba „równania” wszystkich […]
 STANDARD 3 – WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI I SAMORZĄDU
Do tanga trzeba dwojga – mówi przysłowie. A także nieco chęci, żeby tańczyć wspólny taniec. I jeszcze choć trochę umiejętności, inaczej można partnerowi podeptać palce i zamiast radości pojawi się […]